Nghĩa của từ: function of minimum type

* gt.
hàm kiểu cực tiểu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App