Nghĩa của từ: function of singularities

* gt.
hàm các điểm kỳ dị, thành phần kỳ dị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App