Nghĩa của từ: functional operation

*
phép toán hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App