Nghĩa của từ: funicular polygon

* Cơ.
đa giác dây

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App