Nghĩa của từ: galctic

* tv.
(thuộc) thiên hà, ngân hà

Nghĩa trong từ điển StarDict:

galctic
- (thiên văn) (thuộc) thiên hà, ngân hàĐộng từ BQT - Android App