Nghĩa của từ: genarating pair

* gt.
cặp sinh (của hàm giải tích)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App