Nghĩa của từ: generalized quaternion group

*
nhóm quatênion suy rộng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App