Nghĩa của từ: generically

*
nói chung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

generically
* phó từ
 - khái quát, tổng quátĐộng từ BQT - Android App