Nghĩa của từ: genetical method

* log.
phương pháp di truyền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App