Nghĩa của từ: genre

*
giống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

genre /ʤỴ:ɳr/
* danh từ
 - loại, thể loại
Động từ BQT - Android App