Nghĩa của từ: geodesic

*
trắc địa || đường trắc địa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

geodesic
- (thuộc) đo đạcĐộng từ BQT - Android App