Nghĩa của từ: geodesic flow

* gt.
dòng trắc địa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App