Nghĩa của từ: geometric(al)

*
(thuộc) hình học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

geometric(al)
- (thuộc) hình họcĐộng từ BQT - Android App