Nghĩa của từ: ghost effect

* xib.
hiệu ứng parazit, hiệu ứng phụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App