Nghĩa của từ: glued boundary ies

* top.
biên bị dán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App