Nghĩa của từ: gluing of manifolds

* hh.
sự dán các đa tạp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App