Nghĩa của từ: golden section

* tv.
cách chia hoàng kim

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App