Nghĩa của từ: gradable

* đs.
phân bậc được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

gradable
* tính từ, cũng gradeable
 - có thể chia thành độ, cấp bậc để so sánh
= beauty is gradable+cái đẹp có thể chia thành cấp độ đượcĐộng từ BQT - Android App