Nghĩa của từ: graded group

*
nhóm phân bậc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App