Nghĩa của từ: grapher

* mt.
dụng cụ vẽ đồ thị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

grapher
- (máy tính) dụng cụ vẽ đồ thịĐộng từ BQT - Android App