Nghĩa của từ: greater

*
lớn hơn, có ý nghĩa hơn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

greater
- lớn hơn, có ý nghĩa hơnĐộng từ BQT - Android App