Nghĩa của từ: greatest

*
lớn nhất, có ý nghĩa nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

greatest
- lớn nhất, có ý nghĩa nhấtĐộng từ BQT - Android App