Nghĩa của từ: group of classes

*
nhóm các lớp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App