Nghĩa của từ: group of collineations

*
nhóm các phép cộng tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App