Nghĩa của từ: group of extesnion

*
nhóm các phép mở rộng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App