Nghĩa của từ: group of motions

*
nhóm các chuyển động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App