Nghĩa của từ: group of transformations

*
nhóm các phép biến đổi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App