Nghĩa của từ: guidance

* xib.
điều khiển (từ xa)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

guidance
* danh từ
 - sự chỉ đạo, sự hướng dẫn; sự dìu dắtĐộng từ BQT - Android App