Nghĩa của từ: half adder

*
bộ nửa cộng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App