Nghĩa của từ: half-adder

* mt.
máy lấy tổng một nửa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

half-adder
- (máy tính) máy lấy tổng một nửaĐộng từ BQT - Android App