Nghĩa của từ: half-group

* đs.
nửa nhóm đặt trong một nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

half-group
- (đại số) nửa nhóm đặt trong một nhómĐộng từ BQT - Android App