Nghĩa của từ: half-module

* đs.
nửa môđun đặt trong môđun

Nghĩa trong từ điển StarDict:

half-module
- (đại số) nửa môđun đặt trong môđunĐộng từ BQT - Android App