Nghĩa của từ: halfinvariant

* tk.
bán bất biến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

halfinvariant
- (thống kê) bán bất biếnĐộng từ BQT - Android App