Nghĩa của từ: harmonic group

*
nhóm điều hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App