Nghĩa của từ: harmonic motion

* vl.
chuyển động điều hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App