Nghĩa của từ: head core

* mt.
lõi của đầu cái đề ghi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App