Nghĩa của từ: hemicompact

* top.
nửa compact

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hemicompact
- (tô pô) nửa compactĐộng từ BQT - Android App