Nghĩa của từ: hemigroup

* đs.
nửa nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hemigroup
- (đại số) nửa nhómĐộng từ BQT - Android App