Nghĩa của từ: heterotypic(al)

* tk.
khác loại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

heterotypic(al)
- (thống kê) khác loạiĐộng từ BQT - Android App