Nghĩa của từ: high-order digit

* mt.
hàng số cao hơn (bên trái)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App