Nghĩa của từ: hight derivate

* gt.
đạo hàm cấp cao

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App