Nghĩa của từ: holomorphic

*
chỉnh hình, giải tích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

holomorphic
- chỉnh hình, giải tíchĐộng từ BQT - Android App