Nghĩa của từ: homeomorphissn

*
phép đồng phôi, phép biến đổi tôpô

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homeomorphissn
- phép đồng phôi, phép biến đổi tôpôĐộng từ BQT - Android App