Nghĩa của từ: homoclitic

*
đúng quy tắc; giống nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homoclitic
- đúng quy tắc; giống nhauĐộng từ BQT - Android App