Nghĩa của từ: homogeneous invariant

*
bất biến thuần nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App