Nghĩa của từ: homogeneous process

* xs.
quá trình thuần nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App