Nghĩa của từ: homogeneus

*
thuần nhất

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homogeneus
- thuần nhất
 - concentrically h. thuần nhất đồng tâm
 - patially h. thuần nhất riêng phần
 - temporally h. thuần nhất theo thời gianĐộng từ BQT - Android App