Nghĩa của từ: homogroup

*
thuần nhóm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homogroup
- thuần nhómĐộng từ BQT - Android App