Nghĩa của từ: homology group

*
nhóm đồng điều

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App