Nghĩa của từ: homothetic

*
vị tự, đồng dạng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

homothetic
- vị tự, đồng dạngĐộng từ BQT - Android App